Boerderij Dibbelink

Boerderij Dibbelink

 

Boerderij Dibbelink in Lettele

Ruim zeshonderd jaar geleden werd op de plek van deze boerderij reeds gewoond. In de huidige boerderij en schuur zijn nog vier gevelstenen met jaartallen en initialen aanwezig, die herinneren aan de verbouwingen en de toenmalige bewoners.
Het landgoed heeft haar naam te danken aan de familie Dibbelink. Meerdere generaties van deze familie hebben in de boerderij gewoond.

Schon vor mehr als sechshundert Jahren lebten Menschen auf dem Gelände dieses Hofes. Im heutigen Bauernhaus und in der Scheune befinden sich noch vier Verblendsteine mit Jahreszahlen und Initialen, die an die Renovierungsarbeiten und die ehemaligen Bewohner erinnern.

Das Weingut verdankt seinen Namen der Familie Dibbelink. Mehrere Generationen dieser Familie haben auf dem Hof gelebt.


Het voorhuis van de boerderij dateert uit 1890; de deel is gebouwd in 1874. Op de voormalige deel van de huidige boerderij zijn gebinten aanwezig welke dateren uit 1200.

Das Vorderhaus des Hofes stammt aus dem Jahr 1890; Der Teil wurde 1874 gebaut. Auf dem ehemaligen Teil des heutigen Hofes befinden sich Dachstühle aus dem Jahr 1200.

De boerderij (± 2.150 m³) is opgetrokken uit steens metselwerk, welke aan de binnenzijde geïsoleerd is middels voorzetwanden. Het dak is aan de binnenzijde geïsoleerd middels hoogwaardige isolatie en aan de buitenzijde voorzien van een rieten bedekking, welke tevens een uitstekende isolatie garandeert.
De deel is verbouwd tot een riante woonkamer, welke een vloer van betonklinkers heeft (geïsoleerd). De stalraampjes in de woonkamer zijn bewaard gebleven. Hier zijn thermopaneramen voorgezet.

Das Bauernhaus ist aus Steinmauerwerk gebaut, das innen durch Nebenwände isoliert ist.Das Dach ist innen durch eine hochwertige Dämmung und außen mit einer strohgedeckten Eindeckung gedämmt, die zudem eine hervorragende Dämmung garantiert.

Der Teil wurde in ein geräumiges Wohnzimmer umgewandelt, das über einen Boden aus Betonpflastersteinen (isoliert) verfügt. Die stabilen Fenster im Wohnzimmer sind erhalten geblieben. Hier wurden Thermopane-Fenster eingebaut. 


De huidige eigenaren hebben het geheel onder architectuur verbouwd (2000) en extern alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Die jetzigen Eigentümer haben das Ganze unter Architektur (2000) renoviert und äußerlich alles so weit wie möglich in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Recente bewoners van Boerderij Dibbelink:

Arnold en … van de Staaij

Jan en Trees Brinkman-Oostenhuis

Johannes en Hendrika Brinkman-Aarnink

Henricus en Wilhelmina Aarnink-Hazelekke

Hendricus en Wilhelmina Hazelekke

Hendrikes en Wilhelmina Dibbelink-Klinke

Gerardus en Joannes Dibbelink

In archieven vanaf 1601 komt de boerderij-naam Dibbelink voor. De naam komt voor bij de registratie van belastingen, hypotheken en verpondingen. Hieronder volgt een overzicht van de bewoners en eigenaren van Dibbelink in Linde. De locatie van Dibbelink is Koerkampsweg 1 in Lettele.

1601 

Albert Dibbelinck op Dibbelink was belasting verschuldigd over 9 mud gezaaid grond en 1  koeweide.

1634 – 1647 

Henricus Dibbelinck op Dibbelink

1647 – 1659 

Willem Dibbelinck op Dibbelink moest belasting betalen over zijn hoornbeesten.

1700 – 1748 

Cornelis Dibbelinck op Dibbelink

1748  – 1772 

Jan Dibbelink met Jenneken Kamerman op Dibbelink

1748 

In beslagneming meubels en effecten vanwege schuld van  63,- Eigenaar is Capittel van Deventer. Bewoner Jan Dibbelink.

1772  – 1802 

Gerrit Dibbelink op Dibbelink

1775  Hypotheek bedraagt 100,-

1 – 8 – 1793 

In beslagneming vee en gewas in verband met achterstand       verponding.

31 – 10 – 1795

Overdracht boerderij aan Hendricus Dibbelink

9 – 6 – 1798 

Capittal Lebuine van Deventer is eigenaar Dibbelink. Hendricus Dibbelink is bewoner/pachter

1802 – 1809 

Hendricus Dibbelink met Wilhelmina Klinke op Dibbelink

20 – 12 – 1811

Stad Deventer is eigenaar. Taxatiewaarde boerderij Dibbelink bedraagt  7050,-.

1820 – 1821 

Verkoop boerderij Dibbelink aan Hendricus Dibbelink voor  8900,-. Hypotheek bedraagt  6000,-.

1835 

Testament opgesteld van Hendrikus Dibbelink en Wilhelmina Klinke. Dochter Wilhelmina Dibbelink en echtgenoot Hendrik Hazelekke zijn erfgenaam.

1850  Boerderij Dibbelink wordt overgedragen aan Hendrik Hazelekke.

Hendrik Hazelekke draagt later boerderij Dibbelink over aan zijn zoon Hendrik Hazelekke en zijn echtgenoot Gerritdina Alferink.
 

1887  Hendrikus Aarnink en Wilhelmina Hazelekke (dochter van Hendrik  Hazelekke) zijn eigenaar  van boerderij Dibbelink. Afstammelingen van Hendrikus Aarnink hebben tot op  heden nog steeds Dibbelink als bijnaam