Dibbelink op Geerdink

Bevolkingsregister Warken – Warnsveld 1872

Op 8 februari 1877 zijn Jan Dibbelink met zijn vrouw Johanna Haarman en 4 kinderen vanuit Warnsveld naar Boerderij Geerdink in Geesteren vertrokken. Boerderij Geerdink ligt tussen Boerderij Mulderink en Hoefman in de Respelhoek. De boerderij wordt gepacht van de Baron van Dorth, Reinier Engelbert van Dorth tot Medler (1749-1847)

Kaart Atlas 1832

Joanna Haarman is overleden in 1879 en Jan Dibbelink in 1911 te Borculo. Twee zussen van Johannes Dibbelink zijn getrouwd met 2 broers van Sasse (Barchem). Een derde zus is getrouwd met Johannes Tackenkamp. Zij hebben gewoond op boerderij Nieuwboer in Borculo. Johannes is getrouwd met Harmina Oostrik en boerden verder op Geerdink. Er worden 7 kinderen geboren op Geerdink waarvan er 3 op jonge leeftijd zijn overleden.

Openbare lagere school Geesteren (juni 1917) – Hoofd der school Meester Holmer
1. Mieneke Dibbelink 2. Anneken Dibbelink 3. Marietje Dibbelink
Johannes Dibbelink – Harmina Oostrik
Boerderij Geerdink
Familie Dibbelink / Moeder Anna Aleida Ebbers en dienstmeid
Johannes Henricus Dibbelink – Anna Aleida Ebbers
Johannes Gerardus met Jan
Anna Aleida Ebbers
Anna Aleida Ebbers
Anna Aleida (staand rechts)
Rond 1950
Opoe Harmina Dibbelink – Oostrik
Opa, knecht Theo Gudde, Gerard en Henk
Gerard en Henk op dorsmachine
Annie, Gerard, dienstmeid, Herman, Jan, Henk, Bennie
Anna Aleida Dibbelink – Ebbers
Johannes Henricus Dibbelink
St. Jorisschool – 1. Jan Dibbelink, 2 Jo van Wessel, 3. Dora Franck
St. Joris school
St. Joris school
Bestuur Boerenbond – Opa Dibbelink (Johannes Henricus)
Achter: Bennie, Jan, Herman – Voor: Henk, Annie, Gerard (rond 1955)
Achter: Gerard, Herman, Henk – Voor: Bennie, Annie, Jan (rond 1960)
Achter: Jan, Opoe, Opa, Herman, Annie, Bennie – Voor: Henk, Gerard (rond 1960)
Henk en Herman, Hermien Dibbelink
Henk
Henk
Jan en Henk
Trouwen Jan
Trouwen Jan en Miny – Opa en Opoe – Jo en Annie, Mini – Herman en tante Anna Geerligs
Trouwen Jo en Annie
Annie en opoe
Annie en opa
Trouwen Henk
Ingang melklokaal
Jan Dibbelink / oude melkstal
Achterzijde
Jan Dibbelink / oude schuur

Krantenberichten

16 maart 1966
22-11-1937
Kermis Respelhoek 1950
1941
Dijkhoekse Kermis 14 juni 1955

Retraite in klooster in Zenderen

Na de Eerste Wereldoorlog was er in Twente behoefte aan een eigen retraitehuis, waar groepen mensen terecht konden voor een driedaagse retraite, een persoonlijke innerlijke omvorming door stilte, overweging en gebed. Dat gold ook voor de familie Dibbelink

Zwanenhof

De locatie werd een stuk heidegrond in Azelo, vlak bij een spoorwegstationnetje. In 1922 begon de inzamelingsactie voor geld. In 1925 de bouw en in juli 1927 werd het retraitehuis ‘St. Jozef’ ingezegend. Leden van de congregatie van de Kleine zusters van de H. Jozef, kortweg de zusters van Heerlen, waren verantwoordelijk voor de huishouding. De paters Redemptoristen zorgden voor de inhoud van de retraites. Tussen 1927 en 1967 komen veel groepen naar St. Jozef. Er waren retraites voor jongens, vrouwen uit de boerenstand, ongehuwde dames, bestuurders van verenigingen, zieken, leerlingen van de Kweekschool, etc. Na de Tweede Wereldoorlog en zeker na het tweede Vaticaans concilie, verandert er veel in Katholiek Nederland. Ook het retraitehuis ging mee in deze veranderingen en werd in 1963 omgedoopt van ‘St. Jozef’ in ‘De Zwanenhof’. De retraites liepen terug en het accent kwam meer op maatschappelijk engagement te liggen.

Retraite Opoe
Retraite Anna Aleida Dibbelink Ebbers
Retraite Jan Dibbelink
Bidprentje Wilhelmina Gerarda

Opmerkelijk is het overlijden van Wilhelmina Gerarda Dibbelink op 16 jarige leeftijd in 1922. Zij ging evenals haar zus naar de bewaarschool bij het St. Antonius Gesticht in Eibergen. De nonnen verzorgden handwerklessen, alle werkstukken werden door de nonnen samen gebracht in een pronkrol. De pronkrol van Wilhelmina is bewaard gebleven.

1. Wilhelmina Grada (Mieneke) Dibbelink 2. Anneken Dibbelink 3. Marietje Dibbelink
Kaart rond 1947
Huidige boerderij Geerdink

De boerderij is tot 2004 in bezit geweest van de erfgenamen van de Baron van Dorth. De laatste baron was baron Frans Joan van Hovell tot Westervlier en Wezeveld. Vanaf 2004 is de boerderij in bezit van de familie Dibbelink.

Vanaf 1877 is de pachtboerderij van vader op schoon overgedragen.